Zaproszenie do składania ofert

2016-11-17

W związku z wystąpieniem do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie Inwestycji: „Opracowanie,bazującego na autorskiej metodzie sinusoidalnej dekompozycji sygnału dźwiękowego, innowacyjnego systemu precyzyjnej Automatycznej Transkrypcji Muzycznej (ATM) polifonicznych, mono-instrumentalnych utworów audio”;  w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 zapraszamy do składania ofert na przeprowadzenie badań przemysłowych I; II, III dla firmy Sound Object Technologies S.A.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA 24.11.2016 o godz. 12:00.