Poszukujemy: Inżynier programista GPU (C/C++, CUDA, OpenCL)

Rekrutacja zamknięta.

2016-11-29 Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.