Otwarcie nowej rekrutacj

2016-11-20

W związku z wystąpieniem do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju o dofinansowanie Inwestycji: „Opracowanie,bazującego na autorskiej metodzie sinusoidalnej dekompozycji sygnału dźwiekowego, innowayjnego systemu precyzyjnej Automatycznej Transkrypcji Muzycznej (ATM) polifonicznych, mono-instrumentalnych utworów audio”;  w ramach I Osi Priorytetowej „Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa”, Działania 1.1 „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Podziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 wszystkich zainteresowanych zapraszamy do aplikowania na wymienione wyżej otwarte pozycje w projekcie.

TERMIN SKŁADANIA APLIKACJI UPŁYWA 29.11.2016 o godz. 14:00.

2016-11-29

Rekrutacje zamknięte. Dokonano wyboru najkorzystniejszych ofert.