Błąd w Zapytaniu nr 1 w zadaniu nr II

2016-11-18

Niniejszym informuję, że w Zapytaniu nr I wkradł się błąd w zadaniu nr II (powtórzony w punkcie 5 (który powinien mieć nr 6) zamiast ‘multi-instrumentalnych’ powinien być zapis „mono-instrumentalnych”