Precyzyjna technologia

dekompozycji dźwięku

Opatentowana przez nas technologia wektoryzacji dźwięku pozwala na uzyskanie nieosiągalnej dotąd rozdzielczości widma dźwięku i umożliwia wyodrębnienie z polifonicznej ścieżki audio pojedynczych dźwięków składowych, które zapisujemy w formie edytowalnych obiektów dźwiękowych (Sound Objects®). Otrzymany w ten sposób wektorowy zapis dźwięku daje niespotykane dotąd możliwości dalszej analizy oraz edycji.

mikrofon

Nowe możliwości

automatycznej separacji źródeł dźwięku

Zastosowane przez nas algorytmy dekompozycji sygnału audio na obiekty dźwiękowe pozwalają nam automatycznie rozdzielać wybrzmiewające jednocześnie w ścieżce audio dźwięki składowe, których częstotliwość różni się zaledwie o 4% (około jeden półton), co porównać można do zdolności odsłuchowych ludzi posiadających tzw. słuch absolutny.

Uzyskanie w.w. dokładności separacji składowych dźwięku, przy jednoczesnym zachowaniu informacji o amplitudzie i fazie każdego ze zwektoryzowanych obiektów dźwiękowych, pozwala na uzyskanie nieosiągalnej dotąd precyzji przy wyodrębnianiu poszczególnych źródeł dźwięku, a także rozpoznawaniu logicznych elementów składowych każdego ze źródeł dźwięku, takich jak: fonemy, nuty itp..

mac

Zastosowania

DEKOMPOZYCJI DŹWIĘKU

Nowa jakość

analizy sygnału dźwiękowego

Wykorzystując nasze algorytmy jesteśmy w stanie z uzyskanego uprzednio spectrogramu wysokiej rozdzielczości wyodrębnić poszczególne wektorowe Obiekty Dźwiękowe i rozpocząć proces ich grupowania według źródeł pochodzenia.

Precyzyjna Separacja Dźwięku

na bazie Obiektów Dźwiękowych

ic10

FILTRY

W odróżnieniu od tradycyjnych metod przetwarzania dźwięku za pomocą Transformaty Fouriera (FFT) i jej pochodnych (DCT, CQT), nasza technologia wykorzystuje specjalnie zaprojektowany bank filtrów do uzyskania niespotykanej dotąd rozdzielczości spektrogramu.

ic12

WIDMO

Uzyskane w wyniku filtracji sygnału widmo (Spektrogram) pozwala na precyzyjne rozdzielenie wielu nałożonych w czasie częstotliwości, które różnią się o zaledwie >4% (1 półton). Ponadto charakteryzuje się on stałą rozdzielczością we wszystkich 500 logarytmicznych zakresach częstotliwościowych.

ic11

WEKTORY

Wykorzystując nasze algorytmy jesteśmy w stanie z uzyskanego uprzednio spectrogramu wysokiej rozdzielczości wyodrębnić poszczególne wektorowe Obiekty Dźwiękowe i rozpocząć proces ich grupowania według źródeł pochodzenia.